Sproglig og pædagogisk rådgivning i forbindelse med bl.a. hjemmesider og e-læring

 

Indholdssiden er lige så vigtig som det tekniske. Den skal også fungere. Sproget er vores link til omverdenen og andre mennesker. Og derfor bedømmer andre os lige så meget på det sproglige som på det visuelle indtryk. Det sproglige førstehåndsindtryk er vores signal om, hvem vi er. Sproglig bevidsthed er med andre ord altafgørende, hvis man gerne vil præsentere noget bedst muligt.

 

Det betyder også meget, hvordan et stof præsenteres, især hvis det skal indlæres. Her skal det visuelle og sproglige arbejde tæt sammen. Ved hjælp af simple kneb kan man desuden sikre, at det også hænger fast i hukommelsen. Der er forskel på målgrupper og aldersklasser, men ét er sikkert – en pædagogisk tilgang betaler sig altid. Brugervenlighed og ikke mindst pædagogisk tilgængelighed er vigtigt. Disse faktorer er ofte det, der afgør om stoffet tages ind eller afvises af modtageren.

 

Vi kan tilbyde såvel sproglig som pædagogisk vejledning i forbindelse med:

præsentationer, f.eks. hjemmesider, profiler, reklame, produktbeskrivelser

overblik over og systematisering af stof mhp. formidling og videndeling

tilrettelæggelse og udarbejdelse af informationsforløb

tilrettelæggelse og udarbejdelse af kursusmateriale, medarbejderinformation mv.

pædagogisk hjælp til e-læring og computerbaseret indlæring

 

Dette gælder både interne og eksterne projekter.

 

Har i spørgsmål vedr. vores sproglig pædagogisk rådgivning, så er i velkommen til enten ringe til os på telefon 4028 6262, eller skrive til os på e-mail adressen info@cubiz.dk